Yetişkin Terapisi

Sağlıklı bir yaşam için fiziksel sağlık kadar ruhsal sağlık da önemlidir. Yetişkin terapisi, insan hayatında yer alan ruhsal ve psikolojik kökenli sorunların belirli terapi yöntem ve tekniklerle çözüme götürmektir. Buradaki temel amaç kişinin kendisinin ve sorunlarının farkına varmasını sağlamak, problem çözme becerilerini geliştirmek ve çevresi ile kendisi arasındaki uyumu sağlamaktır.

Yaşamında ve kendi benliğinde sorunlar olduğunu keşfeden, iyilik halini daha üst seviyeye taşımak isteyen her birey yetişkin terapisine başvurabilir.

Yetişkin Terapisinde Çalışma Alanları:

 • Depresyon
 • Anksiyete (kaygı) bozuklukları
 • Her tür fobik (korkuya dayalı) sorunlar
 • Travmatik yaşantılar: Deprem, kaza, şiddet, taciz vb.
 • Takıntı (OKB) sorunları
 • Kayıp ve yas süreci
 • Panikatak
 • Dürtü kontrol bozukluğu
 • Yeme bozuklukları
 • Zararlı madde kullanımı sorunları
 • Stres yönetimi
 • İlişki ve iletişim sorunları
 • Öfke kontrolü ve duygu yönetimi
 • Kişilik yapıları ve sorunları
 • Karar verme ve sorun çözme sorunları
 • Kariyer planlama ve mesleki doyum sorunları