SELEKTİF MUTİZM (SEÇİCİ KONUŞMA)

Mutistik çocuklar konuşma yetisine sahip olmalarına karşın bu yetiyi; tanımadıkları, alışkın olmadıkları, yabancı buldukları ortamda sergileyemezler. Dil ile iletişimlerini sonlandırırlar. Suskundurlar. Yalnızca vücut dili ve yazılı olarak anlaşmayı tercih ederler. Ancak bu durum kendisini rahat ve güvende hissettiği ortam ve kişilerin yanında gerçekleşmez. Bu durum çocuklarda anaokulu döneminde çok daha dikkat çekmekte ve fark edilmektedir.(Yeni ve yabancı bir ortamda tamamen suskunluğa bürünürler.) Mutizm tanısının tam olarak koymak için en az 1 ay bu davranışın sürekli sürdürülmesi gerekmektedir.

SELEKTİF MUTİZM BELİRTİLERİ

Mutizm, kaygı belirtilerinin gözlemlendiği çocuklarda; genelde bebeklik döneminde ayrılma anksiyetesi yaşamış, öfke problemi olan, uyku düzensizliği yaşamış, utanç ve içe kapanık mizaca sahip çocuklarda görülme olasılığının fazla olduğu gözlenmiştir.

SELEKTİF MUTİZM VE TRAVMATİK MUTİZM ARASINDAKİ FARK

Selektif Mutizme sahip çocuklar, tercih ettikleri birkaç yerde konuşmamayı seçerler. Konuşmaya tamamen kapatanı oldukça azdır. Konuşmalarına engel olan ise mizaçları ve sosyal kaygı bozukluğu yaşamalarından kaynaklanmaktadır.

Travmatik Mutizmli çocuklar ise çoğunlukla bir anda konuşmayı keserler. Bu tip vakaları travmatik bir kayba tanıklık olma şeklinde ortaya çıkar.

ÇOCUKLUKLARINDA SELEKTİF MUTİZM OLAN AİLELERİN TUTUMU NASIL OLMALI

Aileler, ilk olarak çocuklara konuşma konusunda baskıda bulunmamalıdır. Yaşadıkları bu durumu birlikte aşacaklarını ve yardımcı olacakları bilgisini çocuklarıyla paylaşmalılar. Bu süreçte çocuğun her adımı, gösterdiği her çaba desteklenerek, teşvik edilmelidir.

SELEKTİF MUTİZM NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Terapist ve psikiyatri destekleri ile tedavi gerçekleştirilir. Özellikle bu alanda uzman kişilerin destek sağlaması önemli bir hususdur.