MMPI

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) bireylerin kişilik dinamiklerini aydınlatmak amacıyla uygulanan ve objektif bilgiler veren bir psikolojik kişilik testidir. MMPI ruh sağlığında en çok kullanılan kişilik testidir. İnsanın kişilik yapısının ve psikopatolojisinin belirlenmesine yardımcı olmak için profesyonel uygulayıcılar aracılığıyla kullanılır.

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI), uygulanan bireyin kişilik özelliklerini objektif ve bilimsel kriterler kullanarak ortaya çıkartabilen bir özelliğe sahiptir. İnternet ortamında yer alan ve hiçbir bilimselliği olmayan testlerle kıyaslanamayacak kadar bilimsel ve objektiftir. Hatta bu alanda kişiliği tespitte kullanılacak en güvenilir ve geçerli test olma özelliğine sahiptir diyebiliriz. Bu kapsamda ve güvenirlilik düzeyinde ülkemizde uygulanan başka bir kişilik testi yoktur.

  • 16 yaş ve üstü kişilere bireysel ya da grupla uygulanır.
  • 566 madde(sorular) yer almaktadır.
  • 1-2 saatte tamamlanır.
  • Cevabınız size göre çoğu zaman doğru ise “D” olarak kodlanır.
  • Cevabınız size göre çoğu zaman yanlış ise “Y” olarak kodlanır.
  • Soru sizin durumunuza uymuyor ise boş bırakabilirsiniz (en fazla 10 tane boş bırakılabilir)
  • Bu cevapların değerlendirmesi profesyonelce yapılması gerekir.
  • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri (MMPI) 4’ü geçerlilik olmak üzere 14 tane alt teste sahiptir.
  • Bu 10 alt testte kişilerin patolojik durumları hakkında değerlendirme yapılır.