Kurumsal Danışmanlık

Bir kurumun çalışan memnuniyetinin yüksek olması o kurumda yapılan işin kalitesini arttırmaktadır.

Kurumsal Danışmanlık, kurum sisteminin uyumlu bir şekilde çalışmasına, verimliliğin ve üretkenliğin artmasına yönelik çalışmalar yapan danışmanlık türüdür.

Kurumsal danışmanlık, farklı alt alanlardan oluşan kurumun tüm alanlarını ayrı ayrı inceleyerek, mevcut eksikliklerin ya da oluşabilecek problemlerin analiz edilmesini, bunun sonucunda yeni hedefler belirleyerek o hedeflere doğru eksikliklerin tamamlanmasını sağlar.Tüm bu çalışmalar kurumun kimliğine ve hedeflerine uygun planlanır.

Kurumsal Danışmanlık Çalışma Alanları:

  • Çalışanların iş yerine bağlılığını arttırmak
  • Çalışanların liderleri ve yöneticileri ile ilişkilerini düzenlemek
  • Çalışanın performansını ve memnuniyetini yükseltmek
  • Kurumun işlevselliği ve üretkenliğini geliştirmesine yönelik analiz yapmak
  • Analizler sonucu iyileştirme çalışmaları