Dikkat ve Algı Testleri

BENDER GESTALT Görsel Motor Algı Testi:

Çocuklarda görsel motor işlevini görmek için kullanılan gelişimsel bir testtir.Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda zeka geriliğini,fonksiyon kaybını,beyin hasarlarını ve regresyonu saptamak için kullanılır.Kişilik sapmalarını (psikozlar,gerçek olmayan hastalanmalar gibi) bulmakta işlevsel bir testtir.

Performans testidir. Grup olarak uygulamaya müsaittir.
Çocuk grubunda 5 yıl 6 ay ile 10 yıl 11 ay arasındaki çocuklara uygulanabilir.


BENTON Görsel Bellek Testi:

Bu test aracılığı ile görsel-mekansal bellek ölçümü yapılır.Benton Görsel Bellek Testi, şekil belleğini anlık ve gecikmeli olarak değerlendirebilmekte, görsel belleği, görsel algılama ve motor yeteneklerden ayırt edebilmektedir. Test ülkemizde, farklı gelişim özelliklerinden gelen sağlıklı bireyleri ve çeşitli klinik örneklemleri içeren araştırmalarda kullanılmıştır.

Performans testidir. Bireysel olarak uygulanır.
8 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilir. Uygulama süresi 5 dakikadır.
Uygulama Şekli: Testin 2 formu bulunmaktadır: Çizimli (desen) Benton, bu formun C, D ve E formları vardır . Göstermeli (seçme ) Benton, bu formun F ve G formları vardır.


BURDON Dikkat Testi:

Çocuklarda dikkat gücünü ölçmek için uygulanan bir testtir.Eğitim- Öğretim yılı boyunca sınıf içinde dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek amacıyla bütün sınıfa yada dikkat toplamada güçlük yaşadığı düşünülen öğrencin dikkat gücünü belirlemek amacıyla bireysel olarak da uygulanabilir.


FROSTİG Görsel Algı Testi:

Görsel algı, görsel uyaranları tanıma, ayırt etme ve daha önceki deneyimlerle ilişkili olarak yorumlama yeteneğine denir. Görsel algılamadaki yetenekleri sayesinde çocuklar okumayı, yazmayı, aritmetik yapmayı ve okuldaki başarıları için gerekli olan tüm diğer becerileri öğrenmektedirler. Görsel algılama problemleri, belirleme, ayırma, hatırlama, görsel duyuyu yorumlama eksikliğinden kaynaklanır. Küçük çocuklarda bu durum geometrik şekilleri yapamama, şekil- zemin karıştırma, nesneleri değiştirme ve yönlendirmedeki eksiklerle ortaya çıkar. Çocuk büyüdükçe bu problemler harf ve kelimeleri okumada kendini gösterir.

Görsel Algılama Beş Alanda İncelenmiştir:
žEl-Göz Koordinasyonu
žŞekil-Zemin Ayırımı ž
Algılama Sabitliği ž
Mekanla Konumun Algılanması
žMekan İlişkilerinin Algılan