Çocuk ve Ergen Terapisi

Aslında çoğunlukla çocukların psikolojisi yetişkinlere oranla daha sağlıklıdır. Ancak yine de çocukta meydana gelen bazı ruhsal problemler görülür ve bunların temelinde genellik ebeveynlerin olumsuz/uygunsuz davranış ve iletişimleri yatar. Bu problemler yine ebeveyn tarafından fark edilir ve terapiye ebeveynler yönlendirir.

Çocuk ve Ergen Terapisinde Amaç;

 • Oluşan veya oluşabilecek duygusal ve davranış problemlerinin çözülmesi
 • Psikolojik yapının ve kişilik özelliklerinin şekillendiği bu dönemin en sağlıklı şekilde desteklenmesi

Çocuk ve Ergen Terapisinin Çalışma Alanları:

 • Kardeş kıskançlığı
 • Okul korkusu
 • Özgüven eksikliği
 • Aşırı çekingenlik veya saldırgan davranış
 • Davranışsal ve ya sözel tikler (Parmak emme,ıslık sesleri çıkarma)
 • Alt ıslatma
 • Yalan söyleme
 • Öfke nöbetleri
 • Çalma problemi
 • Konuşma bozukluklar
 • Öğrenme bozuklukları
 • Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
 • Uyum ve davranış sorunları